Oldrich Frish


Индолог, проф. Ульрих Фриш (7 мая 1903 , г. Босковице, окрестности Брно — 14 января 1955 , г. Прага) учился у таких знаменитостей как индологов Й. Зубатехи и В. Леснево, филолога М. Винтерница. Время между двумя мировыми войнами было трудное и Фриш работал преподователем чешского и латыки при гимназии в Праге. Лишь в 1948 г. он получает место асистента профессора.
В 1922 по 1927 учился на кафедре Славянской филологии в Филосовского факультета Карлова университета. В 1924-1925 провел три семестра в Берлине. После завершения учебы в 1927 г., преподовал в гимназии в Страконице, с 1930 в Прешове, потом Мельник и в 1932 по 1945 Тишнов. В 1945 г. вместе с В. Лесным защитил диссретацию Sattasaí a její místo v indické lyrice. В 1946 включен в редакционный совет, а с 1951 главным редактором журнала Nový Orient. В 1948 на степень децента защищена Recenze Amarušataka. Следующий год он проработал при Палацком Университете в Оломоуце. В 1950 назначен доцентом, а в 1951 профессором индологии при Карловом университете. С 1952 редактор серии Malé knižnice Orientu. В этом же году назначен членом Ученого совета Чешской академии наук (Československá akademie věd) и глава Отделения Востока и Индии. С 1953 главный редактор научных записок Archív orientální. В 1954 назначен профессором древнеиндийской философии и деканом Философского факультета. Переводил литературные памятники с санскрита и пали. Не столько научные, сколько поэтически полноценные переводы.
Избранная библиография:
Amaru: Ze stovky básní Amaruových (VB, Nový Orient, 4/1957)
Amaru — Bhartrhari: Sloky o lásce, moudrosti a odøíkání (VB, Praha, SNKLHU 1959)
Bilhana: Dnes ještì… (Èaurísuratapaòèášiká, B, Praha, Nakladatelství Èeskoslovenské akadenie vìd 1953; reprint, Praha, DharmaGaia 1996, + František Hrubín)
Dandin: Pøíhody v mìstì Èampì (úryvek z R, Nový Orient, 8/1954)
Kálidása: Oblak poslem lásky (Méghadútam; lyrickoepická poéma, Praha, SNKLHU 1954)
Kálidása: Šestero roèních dob (Rtusanhára, B, Praha 1956)
Krátké štìstí. Z Brahmapurány (VB, Nový Orient, 1/1955)
Matka Zemì. Z védských hymnù (VB, Nový Orient, 9-10/1946-47)
Láska a odøíkání (Beaufort, Praha 1948)
Rámájanam (zkrácený pøeklad staroindického eposu, Praha, SNKLHU 1957)
Sattasaí (sbírka prákrtské lyriky, Praha, Symposion 1947)
Sómadéva: Démonovy povídky (Vétálapaòèavinšatiká, mravouèná vyprávìní, Praha, SNKLHU 1956)
Sómadévah: Démonovy povídky (výbor z mravouèných vyprávìní, Nový Orient, 2-3/1947-48)
Védské hymny (VB, Praha, Symposion 1948; reprint, Praha, Dharma Gaia 1994, 2000)
Z buddhistické lyriky (VB, Nový Orient, 5/1954)
Z indické lyriky (VB, Nový Orient, 9/1959)
Z indických anthologií. Indradatta. Anonym (VB, Nový Orient, 1953)
Z indických legend (Praha, Jaroslav Picka 1954)
Z indických sentencí (VB, Nový Orient, 10/1954)
Z veršù Bhartrhariho (VB, Nový Orient, 4/1955)
Ze sanskrtské lyriky (VB, Nový Orient, 7/1955)
Ze Sattasaí (VB, Nový Orient, 8-9/1953, 6/1954)
Ze staroindických anthologií (VB, Nový Orient, 7/1957)
Ze starých indických pøísloví (Nový Orient, 5/1954)

http://www.obecprekladatelu.cz/_ftp/DUP/F/FrisOldrich.htm

http://cs.wikipedia.org/wiki/Old%C5%99ich_Fri%C5%A1
http://www.dharmagaia.cz/kniha/269-vedske-hymny/text/151-dusan-zbavitel-oldrich-fris-prekladatel
http://yadi.sk/d/R3M0APQ9FoErQ
http://yadi.sk/d/lPq5kTcoFoEuH